Afspraken plannen (update 26/10/2020)

 Omdat we patiënten met en zonder coronaklachten zoveel mogelijk willen scheiden, willen we u vragen om onderstaande vragenlijst zeker door te nemen:


 • Is er een koortsgevoel?
 • Hoest u? Nieuwe hoest of meer of anders dan gebruikelijk?
 • Voelt u zich kortademig?
 • Heeft u last van slijmen of fluimen?
 • Heeft u spierpijn?
 • Heeft u hoofdpijn?
 • Heeft u neusloop? Een verstopte neus of niezen?
 • Ruikt u minder goed?
 • Heeft u smaakverlies?
 • Heeft u diarree?
 • Bent u misselijk of moet u braken?
 • Bent u recent in contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid (vermoedelijk) COVID-19 positief?

Is het antwoord op één of meerdere van deze vragen JA of twijfelt u, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk in plaats van zelf een afspraak te plannen. 

Bij reden voor afspraak mag u ook noteren of u wel of geen coronaklachten heeft. GRIEPVACCINATIE 2020: PRAKTISCHE ORGANISATIE IN ONZE PRAKTIJK

Er worden ook dit jaar aparte prikmomenten georganiseerd op zaterdag 24 oktober 2020 (9u-15u15) en zaterdag 7 november (9u-15u15). Behoort u tot één van de risicogroepen dan maakt u een afspraak via het secretariaat voor één van deze prikmomenten. Deze consultatie wordt betaald via de derdebetalersregeling. U hoeft dus niets zelf te betalen.

Deze raadplegingen zijn alléén bedoeld voor de griepvaccinatie, dus niet voor andere vragen, klachten of herhaalvoorschriften

Indien u niet tot de risicogroepen behoort kan u zich pas laten vaccineren na 15 november. U kan hiervoor een afspraak maken vanaf november.


Beste patiënt,

Het afleveren van voorschriften zonder consultatie is voor een goede werking

van de consultatie niet langer meer mogelijk.

Wij worden telefonisch hierdoor uitermate belast en bovendien zijn wij ervan overtuigd

dat bij het verlenen van goede zorg een consultatie nodig is.

Dank voor uw begrip.

Huisartsenteam Ten Bosch


Wegens de toenemende vraag naar COVID-19 testen zullen wij gebruik maken van het triagecentrum in Rillaar.

Enkel voor patiënten met klachten maken wij een afspraak in de praktijk.


Nieuw systeem voor afspraken!

01/05/2020


Beste patiënt, alvorens u een afspraak maakt, vragen wij u om onderstaande vragen aandachtig door te nemen. Is het antwoord op één of meerdere van deze vragen JA of twijfelt u, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de praktijk in plaats van zelf een afspraak te plannen. Zo kunnen wij inschatten of het veilig is dat u naar de praktijk komt en kunnen wij voor elke patiënt een veilige omgeving garanderen.


 • Is er een koortsgevoel?
 • Hoest u? Nieuwe hoest of meer of anders dan gebruikelijk?
 • Voelt u zich kortademig?
 • Heeft u last van slijmen of fluimen?
 • Heeft u spierpijn?
 • Heeft u hoofdpijn?
 • Heeft u neusloop? Een verstopte neus of niezen?
 • Ruikt u minder goed?
 • Heeft u smaakverlies?
 • Heeft u diarree?
 • Bent u misselijk of moet u braken?
 • Bent u recent in contact geweest met een COVID-19 positieve patiënt of is een gezinslid (vermoedelijk) COVID-19 positief?
20/12/2019 : Belangrijke mededeling betreffende patiëntenstop 


Door de continue toestroom van nieuwe patiënten lopen onze agenda’s momenteel snel vol. Omdat we het heel belangrijk vinden om goede zorg te kunnen blijven bieden aan onze huidige patiënten, zijn we daarom helaas genoodzaakt een (tijdelijke) patiëntenstop in te voeren.

Voor naaste familieleden van onze huidige patiënten maken wij uiteraard graag een uitzondering.

Wenst u hierover meer informatie kan u zich wenden tot de secretaresses, Linsy en Monja, tijdens de openingsuren van het secretariaat.


Bedankt voor uw begrip.


INDIEN ER ONLINE GEEN AFSPRAKEN MEER BESCHIKBAAR ZIJN OF VOOR DRINGENDE ZAKEN KAN U BEST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN. TUSSEN 8U EN 19U ZIJN DE DOKTERS TELEFONISCH BESCHIKBAAR.  NA 19U IS DIT DE DOKTER VAN WACHT.

Vanaf nu kan je ook online afspraken maken. Voor nieuwe patiënten kan het tot enkele weken duren alvorens toegang te hebben tot het online afsprakensysteem. U kan hiervoor steeds contact opnemen met het secretariaat.


Wij zijn 4 gedreven huisartsen die samen willen instaan voor de zorg van onze patiënten.
We zijn dus geen concurrenten, maar werken nauw samen en houden patiëntenoverleg.
Zo beheren we samen uw medisch dossier en dragen we een gedeeld beroepsgeheim.


Waarvoor kan je bij ons terecht?
- Alle lichamelijke en psychologische klachten
- Gynaecologische problemen
- Uitstrijkjes
- Zwangerschapsopvolging
- Opvolging en vaccinatie van kinderen
- Jaarlijkse controle van suiker, cholesterol, enz
- Preventieraadpleging (50+)
- Kleine ingrepen
- Bevriezen van wratten
- Pre-operatief onderzoek
- Verzekeringsonderzoek
- Longfunctie test
- ECG (cardiogram)
- Reisadvies
- Invullen van attesten

- 7-dagenonderzoek bij zuigelingen