PATIENTENSTOP 2023

Door de continue toestroom van nieuwe patiënten lopen onze agenda’s momenteel snel vol. Omdat we het heel belangrijk vinden om goede zorg te kunnen blijven bieden aan onze huidige patiënten, zijn we daarom helaas genoodzaakt een patiëntenstop in te voeren.

Bedankt voor uw begrip.

VOORSCHRIFTEN

Een voorschrift wordt bij voorkeur afgeleverd als u op consultatie komt.

Bij tekorten mag u ook telefonisch een voorschrift aanvragen of liever nog een mailtje sturen naar info@tenbosch.be.

Tracht wel steeds tijdens uw raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan uw arts te vragen om zo te vermijden dat u onverwachts een voorschrift te kort komt.


ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN NAKIJKEN

U kan uw openstaande elektronische voorschriften raadplegen op de volgende manieren : 

DRUKTE TELEFOONLIJN

Als u ons probeert te bellen kan het zijn dat u niet onmiddellijk binnenraakt.

Indien u de boodschap krijgt dat het nummer niet in gebruik is, dan komt dit omdat de lijn overbelast is.

Probeer het op een later tijdsstip nog eens. Uw oproep is belangrijk en we doen er alles aan om deze te beantwoorden.

Alvast bedankt voor uw begrip.

VERPLEEGKUNDIGE IN ONZE PRAKTIJK

Vanaf 6 december 2022 werkt Annemie Van Bael bij ons. Zij is reeds jaren verpleegkundige bij het wit-gele kruis, en komt ons nu bijstaan in de huisartsenpraktijk.

U kan bij haar een afspraak maken voor bloedafnames, bevriezen van wratjes, pre-op documenten, EKG's,...

De onderzoeken worden steeds opgevolgd door uw arts. U zal dus altijd een vervolgafspraak bij de arts krijgen.

Wij hopen op die manier een betere opvolging van onze chronische patiënten te krijgen en een lagere telefonische belasting.

Een afspraak inboeken (op dinsdag of woensdag) kan steeds online of telefonisch via het secretariaat of via uw arts.

Voor medische vragen of voorschriften kan u niet bij haar terecht.

ONLINE AFSPRAKEN

Indien er online geen afspraken meer beschikbaar zijn of voor DRINGENDE ZAKEN kan u best telefonisch contact opnemen op volgend nummer: 013/78 24 53. 

Vanaf 8u tot 19u zijn de dokters telefonisch beschikbaar.

NA 19u is dit de dokter van wacht op het nummer 1733.

De praktijk beschikt over voldoende parkeerruimte.

Huisartsenpraktijk Ten Bosch

Westelsebaan 40

3271 Averbode

013/78 24 53 

info@tenbosch.be

Ondernemingsnummer : 0778988390

Toezichthoudende autoriteit : Orde der artsenJamblinne de Meuxplein 34-35,

1030 Brussel

Beroepsvereniging: Orde der artsen, (beroepstitel)huisarts, beroepsregels zie code medische deontologie

Gedragscode : Code van medische deontologie te raadplegen op https://ordomedic.be/nl/code-2018